Rabu, 20 Mei 2009

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MICROSOFT POWER POINT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN EMPAT

BAB 1: PENGENALAN KEPADA MASALAH

1.1 Pengenalan

Malaysia adalah sebuah Negara yang kaya dengan pelbagai jenis reka bentuk rumah. Rumah-rumah di Malaysia dibina berkonsepkan adab resam dan budaya masyarakatnya yang berbilang kaum. Antara penyelesaian yang terbaik untuk memberi kefahaman yang baik kepada murid adalah melalui gabungan penggunaan modul pengajaran yang teratur dan juga program komputer yang memenuhi cabaran-cabaran ini. (Roziahana, 1998; Sanger dan Greenbowe, 1997). Penggunaan perisisan komputer juga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sebenar tentang reka bentuk sesebuah rumah. Justeru, kajian ini sangat wajar dijalankan untuk memastikan kaedah pengajaran berbantukan komputer untuk tajuk jenis rumah di Malaysia dapat diperluaskan penggunaannya di sekolah-sekolah, dan khususnya untuk menarik minat di kalangan murid untuk mempelajarinya kerana jenis rumah yang dibina di Malaysia adalah berbeza dari jenis dan reka bentuk ianya dibina.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan